Korg
Korg

Socialt ansvar

Vi vill ta ett socialt ansvar för hur miljön och människorna runt omkring oss påverkas av vad vi gör i vårt företag. Det finns alltid något som kan förbättras. 

Vi tar ansvar för våra kunder

Vi lägger stor vikt vid säkerhet och produktkvalitet - det är det minsta och mest självklara vi kan ge våra kunder. Lagstiftning som har en direkt betydelse för våra kunder, har en extra hög prioritet. Vi fokuserar bland annat på att minska användningen av farliga ftalater och kemikalier i enlighet med REACH, EU:s kemikalielagstiftning samt ftalat-och livsmedelslagstiftningen. Vi fokuserar också på att säkra lagligt trä för att uppfylla EU:s timmerförordning (EUTR). 

Vi tar ansvar för våra leverantörer

Sedan 2011 har vi krävt ansvarsfullt framträdande från våra leverantörer genom vår Code of Conduct. Kraven avser miljö-och klimat, produktsäkerhet, etik och djurskydd. Vi kräver bland annat att de anställda på produktionsplatserna har ordentliga arbetsförhållanden och att produktionen sker under miljö- och klimatansvar.

Tillsammans med att antal ledande företag är vi också medlemmar av amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Genom detta håller vi koll på om kraven uppfylls av våra leverantörer via externa revisioner, och säkerställer att sociala villkor kontinuerligt förbättras. 

Djurskydd

Vi accepterar inte djurplågeri. Våra leverantörer är via kontrakt skyldiga att endast leverera dun och fjädrar från slakterier. Det vill säga fjäderfä som slaktats. Vi har löpande punkter på agendan när vi är i kontakt med våra leverantörer. Genom kontroller, handelsdokument och leverantörbesök säkerställer vi att våra leverantörer inte köper dun och fjädrar som plockats från levande fåglar.