Korg
Korg

Socialt ansvar

Vi vill ta ett socialt ansvar för hur miljön och människorna runt omkring oss påverkas av vad vi gör i vårt företag. Det finns alltid något som kan förbättras. 

Vi tar ansvar för våra kunder

Vi lägger stor vikt vid säkerhet och produktkvalitet - det är det minsta och mest självklara vi kan ge våra kunder. Lagstiftning som har en direkt betydelse för våra kunder, har en extra hög prioritet. Vi fokuserar bland annat på att minska användningen av farliga ftalater och kemikalier i enlighet med REACH, EU:s kemikalielagstiftning samt ftalat-och livsmedelslagstiftningen. Vi fokuserar också på att säkra lagligt trä för att uppfylla EU:s timmerförordning (EUTR). 

Vi tar ansvar för våra leverantörer

Sedan 2011 har vi krävt ansvarsfullt framträdande från våra leverantörer genom vår Code of Conduct. Kraven avser miljö-och klimat, produktsäkerhet, etik och djurskydd. Vi kräver bland annat att de anställda på produktionsplatserna har ordentliga arbetsförhållanden och att produktionen sker under miljö- och klimatansvar.

Tillsammans med att antal ledande företag är vi också medlemmar av amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Genom detta håller vi koll på om kraven uppfylls av våra leverantörer via externa revisioner, och säkerställer att sociala villkor kontinuerligt förbättras.  

Djurskydd

Vi accepterar inte djurplågeri. Våra leverantörer är via kontrakt skyldiga att endast leverera dun och fjädrar från slakterier. Det vill säga fjäderfä som slaktats. Vi har löpande punkter på agendan när vi är i kontakt med våra leverantörer. Genom kontroller, handelsdokument och leverantörbesök säkerställer vi att våra leverantörer inte köper dun och fjädrar som plockats från levande fåglar. 

Visselblåsarpolicy på ILVA

På ILVA strävar vi efter att vara ett företag präglat av starka värderingar och höga etiska normer. Vår identitet är avgörande för det förtroende vi får från våra kunder, samarbetspartners och samhället.

Vi vill skapa en företagskultur som är öppen, trygg och förtr
oendefull, och vi uppmuntrar till en öppen dialog inom koncernen. Det ideala scenariot är därför att både kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter hos ILVA fritt kan dela tankar och upplevelser - både de positiva och negativa.

Vi har full förståelse för att det kan vara känsligt att dela information eller rapportera upplevelser om kollegor eller andra medarbetares beteende. Därför erbjuder vi på ILVA en säker och konfidentiell kanal för att ge anställda, tidigare anställda eller samarbetspartners möjlighet att säkert och anonymt rapportera eventuella oegentligheter eller olagligheter i samband med våra verksamheter. Observera att om du är anställd på ILVA uppmanar vi dig i första hand att vända dig till din närmaste chef. Du kan också kontakta ditt arbetsmiljöombud eller vår HR-avdelning. Vi är förpliktade att säkerställa att du kan dela dina bekymmer i en trygg och konstruktiv atmosfär, och vi är tacksamma för att du bidrar till att upprätthålla våra höga standarder för integritet och professionalism.

Skulle det ändå hända att en anställd anser att öppen kommunikation inte är möjlig, kan personen vid misstanke om överträdelse av Lars Larsen Group Employee Code of Conduct rapportera ärendet genom Lars Larsen Group:s visselblåsarfunktion.