Leverantörer

Ett steg i rätt riktning

Code of conduct

Sedan 2011 har vi, som en integrerad del i vårt handelsavtal med leverantörerna, inarbetat en Code of Conduct där vi ställer krav på ansvarsfullt beteende. Vi säkerställer att regelverket från Global Compact efterföljs genom kontinuerliga besök hos våra leverantörer. Vi har ännu inte upplevt några överträdeselser av de gemensamma riktlinjerna.

Djurskydd

Djurplågeri accepteras inte. Våra leverantörer förpliktigar sig kontraktsmässigt till att enbart leverera dun och fjädrar från slakterier – det vill säga från fjäderfän som är slaktade. Detta är återkommande punkter på dagordningen när vi är i dialog med våra leverantörer. Genom kontroller, handelsvillkor och leverantörsbesök säkrar vi att våra leverantörer inte köper dun och fjädrar som är plockade medan fåglarna fortfarande är i livet.