Kunder

Det viktigaste vi har

Vi lägger stor vikt vid säkerhet och produktkvalitet som i slutändan givetvis är till fördel för våra kunder. Vi testar själva våra produkter löpande men ställer också höga krav på våra leverantörer med hänsyn till test, dokumentation och certifikat.

Alla våra varor överensstämmer med den för tiden gällande lagstiftningen. Lagstiftning som har direkt betydelse för våra kunder har extra hög prioritet. Vi har bland annat fokus på att minska användandet av farliga ftalater och kemikalier i enlighet med REACH, ftalat- och livsmedelslagstiftning. Vi arbetar även med att garantera hållbarhet genom EUs timmerförordning, EUTR.