Korg
Korg

Hållbarhet och miljö

På ILVA tar vi ansvar för miljön. Vi är mycket engagerade i att rådge och inspirera för att göra varje hem till ett intressant och personligt hem. ILVA kedjan, som ursprungligen kommer från Danmark är Danmarks största och ledande återförsäljare inom möbler och inredning, och vi är på god väg med vår expansion i Sverige. Med det följer ett stort ansvar. Vi arbetar hårt för att skapa en så hållbar affärsmodell som möjligt och har satt upp ambitiösa mål för oss själva. Vi är redan på god väg med många bra åtgärder, men vi kan och måste bli ännu bättre än vad vi redan är. Läs mer på denna sida om våra hållbara initiativ.

MÖBLER I FSC®-CERTIFIERAT TRÄ

Trä är ett fantastiskt material som vi använder mycket i våra produkter. Vi vill använda det på ett ansvarsfullt sätt och bidra till ett mer hållbart skogsbruk till nytta för biologisk mångfald, lokalsamhällen och klimatet. Det är därför alla våra trädgårdsmöbler är gjorda av FSC®-certifierat och annat kontrollerat trä. Vi arbetar även med att öka andelen FSC®-certifierade inomhusmöbler i trä. Vårt mål är att alla träprodukter ska vara FSC®-certifierade i slutet av 2024.

AMBITIÖS STRATEGI FÖR INKÖP AV FSC-MÄRKTA PRODUKTER

På ILVA menar vi det när vi säger att vi är ett ansvarsfullt företag. Nyligen deltog vår chef för kvalitet och hållbarhet, Jonas Riis Nielsen på FSC Danmarks årliga bolagsstämma. Här tilldelades han ett hedersdiplom eftersom ILVA har publicerat en ambitös strategi för FSC-certifierad handlingsplan: 100% av ILVAs träprodukter ska vara FSC-certifierade senast i början av 2025. 

Dessutom har ILVA precis fått ett av huvudpriserna för FSC Furniture Award 2022 på ADI Design Museum i Milano. Detta är vi givetvis oerhört stolta över och det bekräftar att vi är på rätt väg med vårt mål om att bli mer hållbara. 

Konsumenterna vill ha hållbara produkter och möbler är inget undantag. Därför arbetar vi ständigt för att säkerställa mer hållbara produkter med hänsyn till både människor, djur och miljö. Vårt fokus är att förändra traditionella val till mer hållbara alternativ. 

Vi hade gärna velat ha en kortare tidsplan, men eftersom vi har ganska många olika leverantörer har vi valt att respektera att de behöver tid för att anpassa sig till våra krav. 

Genom att köpa FSC-certifierade material hjälper vi konsumenterna att göra ett ansvarsfullt val och säkra skogen för alla, även i framtiden. Därför har ILVA varit medlem av FSC Danmark i över 10 år.

OM FSC®-CERTIFIERING

När du väljer FSC-märkta produkter på ILVA bidrar du till att ta hand om skogarna, samt människorna och djuren som lever i dem. I en FSC-certifierad skog kan man vara säker på att skogsarealen kommer att bibehållas generation efter generation, och att det tas hänsyn till skogens biologiska mångfald. FSC säkerställer även att sällsynta och hotade djurarter skyddas, samt ordentliga arbetsförhållanden för skogsarbetarna. Det gäller till exempel lön och säkerhetsutrustning. Samtidigt ska urbefolkningens rättigheter respekteras och skogsägaren ska bidra ekonomiskt till lokala projekt, som tillgång till sjukvård, vatten eller skolgång.

Titta efter FSC-märkta produkter nästa gång du besöker någon av våra ILVA butiker, eller upptäck våra FSC-märkta produkter på ilva.se.

OEKO-TEX® NEJ TACK TILL SKADLIGA KEMIKALIER

Det ska vara säkert att använda våra produkter. Även om lagstiftningen inte kräver det, har vi sedan 2018 nolltolerans mot problematiska och skadliga kemiska ämnen i våra produkter. 

Ämnen på EU:s lista över särskilt problematiska kemiska ämnen får därför inte användas i våra produkter. Inte ens om de är lagliga att använda. 

Vi har satt som mål att alla vår produkter i naturliga och syntetiska fibrer skall vara STANDARD 100 av OEKO-TEX® certifierade, vilket innebär att de är fria från skadliga kemikalier. Flera av våra produkter är redan STANDARD 100 av OEKO-TEX®-certifierade- inklusive hela vår sängserie Nocturne Gold och Silver.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett av världens ledande hälsomärken för textilier och textilliknande produkter. Märkningen är din försäkran om att våra textilprodukter inte innehåller skadliga mängder av problematiska kemiska ämnen, och därmed är ofarliga för din hälsa. 

Varumärket STANDARD 100 by OEKO-TEX® har smeknamnet ’’Trust in textiles’’, och det är av goda skäl. Om en produkt bär märkningen kan du vara säker på att alla komponenter - det vill säga, tyg, tråd, knapp, dragkedja och andra tillbehör - är testade för mer än 300 olika hälso- och miljöskadliga ämnen.

Varumärkets krav är betydligt mer omfattande än lagstiftningen i Sverige och EU.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® är ett varumärke som går längre än STANDARD 100 by OEKO-TEX®, och som vi är stolta över att även ha i vårt sortiment. Precis som STANDARD 100 från OEKO-TEX® säkerställer märket att textil- och läderprodukter inte innehåller skadliga mängder kemiska ämnen. Dessutom garanterar varumärket att produkterna är miljövänligt producerade, under rätt arbetsförhållanden och kan spåras tillbaka till produktionsplatsen. 

 

Titta efter STANDARD 100 by OEKO-TEX® och MADE IN GREEN by OEKO-TEX®-märkningen nästa gång du besöker någon av våra ILVA butiker eller ilva.se.

SVANENMÄRKET - 360 GRADERS MILJÖANSVAR

Från produktion till konsumtion sätter produkterna sin prägel på jordens resurser, miljö, klimat och befolkning. Vi vill ha produkter med ett minimalt fotavtryck och där vi bidrar till en positiv utveckling. Därför har vi stort utbud av sängar, bäddmadrasser, kuddar och täcken i vårt sortiment som är Svanenmärkta. Svanenmärket innebär att en produkt är bland de miljömässigt bästa i sin kategori, ur ett helhetsperspektiv. Vi arbetar kontinuerligt med att öka andelen möbler med Svanen, i samarbete med våra leverantörer. 

OM SVANENMÄRKET

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och bland världens strängaste miljöcertifieringar. Märkningen säkerställer att en produkt är bland de minst miljöskadliga inom sin kategori. Svanenmärkta produkter ska uppfylla stränga miljö- och klimatkrav i alla relevanta faser av produktens liv, från råvaror till produktion, användning, kassering och återvinning. Till exempel krav på livslängd, CO2-utsläpp, vatten- och energiförbrukning, användning av kemikalier och skadliga ämnen samt lagligt och ansvarsfullt virke. 

 

Titta efter Svanenmärkta produkter nästa gång du besöker en av våra ILVA butiker eller ilva.se

CO2 OCH KLIMAT

Världen står inför stora klimatutmaningar och på ILVA ska vi göra vårt för att belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan och CO2-utsläpp genom hela försörjningskedjan. Det gör vi bland annat genom att ställa krav på våra leverantörers energi och resursförbrukning och välja transportörer som är aktiva i miljösatsningar. Dessutom optimerar vi kontinuerligt paketeringen av bilar, transportvägar och lagerplatser för att minska antalet körda kilometer. Vi håller också på att kartlägga våra totala CO2-utsläpp för att identifiera områden där vi behöver implementera nya åtgärder för att minska utsläppen.