Korg
Korg

Reklamation

  1. Om du önskar reklamera
  2. Om du motsätter dig ett beslut

När du som konsument handlar hos ILVA, har du i enlighet med konsumentköplagen 36 månaders reklamationsrätt fr.o.m. att du fick din vara. Vi erbjuder åtgärd för alla fel som är ursprungliga, t.ex. fabrikationsfel.

Köp som är gjorda i egenskap av företag eller offentliga verksamheter omfattas inte av reklamationsrätten. Anledningen till detta är att ett kraftigare slitage förväntas vid kommersiellt bruk/offentligt bruk än vid privat bruk. Våra varor är tillverkade och avsedda för privat bruk.

1. Om du önskar reklamera

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig att fylla i vårt elektroniska reklamationsformulär och skicka in till oss. Du hittar reklamationsformuläret genom att klicka på nedanstående länk. 

Reklamera här

Fr.o.m. mottagen reklamationsanmälan är vår svarstid upp till 2 arbetsdagar, men vi strävar efter att svara dig så snart som möjligt.

Om felet du reklamerar bedöms vara ursprungligt, åtgärdas detta som utgångspunkt genom reparation eller byte av reservdel. Alternativt byter vi ut varan förutsatt att kostnaderna inte är orimliga, eller erbjuder ett prisavdrag mot att du behåller varan i befintligt skick. Då många av våra varor är specialtillverkade bör du räkna med en tidsperiod på 4-6 veckor innan en eventuell åtgärd är slutförd. Vi försöker naturligtvis slutföra din reklamation så snart som möjligt.

Om vi emotser en vara i retur, som vid mottagandet inte bedöms ha ursprungliga fel, förbehåller vi oss rätten att upphäva tidigare fattat reklamationsbeslut, samt debitera för eventuella transport- och hanteringskostnader.

1.1. Saker att ha i åtanke vid en reklamation

  • Varan ska omfattas av reklamationsrätten.
  • Du ska kunna uppvisa ett köpbevis på varan du reklamerar, t.ex. ett kvitto, en orderbekräftelse, m.m. 
  • Du ska reklamera ett fel så snart felet upptäcks och inom skälig tid.
  • Felet ska beskrivas tydligt och ska åtföljas av bildunderlag där felet framgår.
  • Varan ska ha behandlats och underhållits enligt våra rekommendationer. Du ansvarar själv för att undersöka och följa upp behovet av underhåll. Du hittar information om underhåll och skötsel genom att klicka här.
  • Även om du har köpt en vara som du har för avsikt att använda vid ett senare tillfälle, så ska du kontrollera varan för fel så fort varan har avlämnats.
  • Observera: De flesta av våra soffor monteras med ett transportskydd i form av ett tyg på undersidan. Tygets uppgift är att skydda soffan mot smuts under transport. Tyget är inte tillverkat av ett hållbart material och kan därmed lätt gå sönder, och har ingen praktisk funktion för soffan. Därför betraktas fel med transportskyddet inte som en reklamation.
  • Observera: För åtgärder inkluderande transport, ska varan vara demonterad till sitt avlämnade skick innan transporttillfället, men behöver inte vara emballerad.

2. Om du motsätter dig ett beslut

Om vi beslutar att inte behandla din reklamation eller avvisar reklamationen och du motsätter dig detta beslut, så har du möjlighet att få saken prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du har även möjlighet att rådfråga konsumentombudsmannen i din kommun.

EU-kommissionens onlineplattform vid tvister kan också användas för att lämna klagomål. Den är särskilt relevant för konsumenter som är bosatta i annat EU-land. Klagomål lämnas in här: www.ec.europa.eu/odr. Vid inlämning av klagomål ska du ange vår e-postadress kundservice@ilva.se eller webshop@ilva.se beroende på var du har handlat.