Reklamation

Våra villkor för reklamation är samma oavsett om du har handlat i en av våra fysiska butiker eller i vår webbutik www.ilva.se.

Som konsument har du enligt konsumentköplagen 36 månaders reklamationsrätt, konsumentköplagens regler om brister kan användas vid alla köp från ILVA.

Hos ILVA har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och vi utvärderar kontinuerligt kvaliteten på alla våra varor. Vi erbjuder därför 36 månaders reklamationsrätt. På utvalda varor, till exempel våra bästa madrasser, ger vi så mycket som 25 års garanti eller livstidsgaranti.

De flesta av våra varor är tillverkade av naturmaterial som kan behöva regelbunden skötsel och underhåll – annars kan varans livslängd påverkas liksom reklamationsrätten. Du är alltid varmt välkommen att kontakta vår personal för råd och vägledning kring skötseln av din produkt eller så kan du läsa mer här. På så sätt får du ut så mycket som möjligt av dina möbler.

Observera att våra möbler inte är avsedda för kommersiellt bruk, där kraftigare slitage på möbler kan förväntas än vid privat bruk. Möbler som har använts för kommersiellt bruk omfattas ej av reklamationsrätten. Vi kan istället hänvisa till IDdesign Project, som är vår affärspartner på företagsmarknaden.

Vänligen observera att för returer med transport, ska produkten/produkterna vara demonterade till sin/sina förpackade storlek/storlekar och innan transporten sker. Detta gäller även reklamerade produkter. Dock krävs inte originalemballage för att returtransporten ska kunna genomföras vid reklamation.

Om du önskar reklamera din vara

Har du mottagit en defekt vara åtgärdas detta som utgångspunkt genom reparation eller byte av reservdel. Alternativt byter vi ut varan eller delar av den förutsatt att det ej medför orimliga kostnader för ILVA.

Då många av våra varor är specialtillverkade bör du räkna med en tidsperiod på 4–6 veckor innan eventuell reparation kan vara slutförd. Vi försöker naturligtvis alltid slutföra reklamationen så fort som möjligt.

Vill du reklamera

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt om du har haft oturen att få en defekt vara som du vill reklamera ber vi dig fylla i reklamationsformuläret.

Fyll i och skicka reklamationsformuläret

Reklamationsformuläret tas emot av vår kundtjänst, du får även en kopia på att vi mottagit ärendet. Vi behandlar din reklamation snarast möjligt.

Följande punkter ska vara uppfyllda för att vi ska ha möjlighet att behandla din reklamation:

  • Du behöver meddela oss om felet/skadan så fort det/den uppstår/noteras.
  • Varan ska omfattas av reklamationsrätten.
  • Felet ska beskrivas tydligt och bilder ska bifogas.
  • Varan ska ha behandlats/underhållits på korrekt sätt. Du ansvarar själv för att undersöka och följa upp behovet av underhåll. Misskötsel eller olämplig användning av produkten täcks ej av den allmänna konsumentköplagen eller ILVAs 36 månaders reklamationsrätt.Observera att de flesta av våra soffor och fåtöljer blir monterade med ett transporttyg i botten. Transporttyget avser endast att skydda soffan mot damm under transport. Tyget är därför inte tillverkat av ett slitstarkt material och kan lätt gå sönder. Det fyller ingen praktisk funktion för soffan och betraktas därför inte som ett reklamationsärende.

Om vi har tagit emot en vara i retur som vi vid mottagandet fastställer inte berättigar till reklamation, förbehåller vi oss rätten att upphäva beslutet och debitera eventuella kostnader för transport och hantering.

Om vi beslutar att inte behandla din reklamation eller avvisar reklamationen och du motsätter dig detta beslut, har du möjlighet att få saken prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du har även möjlighet att rådfråga konsumentombudsmannen i din kommun.


EU-kommissionens onlineplattform vid tvister kan också användas för att lämna klagomål. Den är särskilt relevant för konsumenter som är bosatta i annat EU-land. Klagomål lämnas in här: www.ec.europa.eu/odr. Vid inlämning av klagomål ska du ange vår e-postadress kundservice@ilva.se eller webshop@ilva.se.