Korg
Korg

Leverans och avhämtning

  1. Villkor vid leverans och avhämtning
  2. Leveransformer

1. Villkor vid leverans och avhämtning

När du köper varor i fysisk butik eller på ilva.se så kan du välja att få varorna hemlevererade alternativt hämta dessa i fysisk butik eller få dessa skickade till ett postombud. Detta omfattar dock inte varor som finns på lager i fysisk butik, utställningsvaror och outletvaror – se separat avsnitt om ”Leverans av utställningsvaror och outletvaror” under avsnittet ”Leveransformer”.

Olika villkor samt leveransformer gäller för olika leveranszoner, nedan är dessa zoner specificerade. Leverans till postombud erbjuds till hela Sverige.

Zon 1: postnummer 200 00-313 95

Zon 2: postnummer 100 00-199 99, 313 96-769 99

Zon 3: postnummer 770 00-999 99 

Vi levererar endast till adresser inom Sverige, d.v.s. fastlandet samt öar med broförbindelse.

1.1. Villkor vid leverans med inbärning och leverans till trottoarkant inom zon 1

Det är ditt ansvar att den avtalade leveransadressen, kontaktuppgifter samt leveranstidpunkten är korrekt, och att du är hemma under den avtalade tidsperioden. Om du inte kan vara hemma, ska du kontakta vår kundservice senast 4 arbetsdagar innan det avtalade leveransdatumet. Kontakta kundservice 

Om chauffören inte har ankommit inom det avtalade tidsintervallet, ska du likaledes meddela detta inom 24 timmar till vår kundservice. Kontakta kundservice 

1.1.1 Ändring av leveransadress eller leveranstidpunkt

Om du önskar ändra tidpunkten för en leverans, kan du använda dig av länken i det e-postmeddelande du har fått skickat tillsammans med din orderbekräftelse. Om du önskar göra andra ändringar ombeds du kontakta vår kundservice. Ändring av leveransadress eller leveranstidpunkt ska ske senast 4 arbetsdagar innan den avtalade leveranstidpunkten. Vid senare ändring debiteras en ny leveranskostnad och du får räkna med extra leveranstid p.g.a. hantering. När du har gjort en ändring får du en ny orderbekräftelse från oss. 

1.1.2. Leverans med inbärning

Vi avlämnar dina varor på anvisad plats på adressen, som du har bestämt – förutsatt att där är fri passage. Innan vi levererar dina varor ombeds du därför säkerställa att där är fri och ohindrad åtkomst till den plats i hemmet där din möbel ska placeras. Detta innebär att varan ska kunna passera trappuppgångar, dörröppningar, hallar, och liknande. Om vi p.g.a. platsmässiga orsaker inte kan leverera dina varor, anses leveransen vara förbrukad och vi debiterar en ny leveranskostnad för en ny eventuell leverans.

Av arbetsmiljömässiga skäl kan tunga varor på 70 kg eller mer endast levereras där det finns utrymme för att använda tekniska hjälpmedel – eller till det första hindret. Vi har tyvärr inte möjlighet att avskilja en vara på adressen.

Om uppackning av varan accepteras för att underlätta inbärning är detta på eget ansvar. Var uppmärksam på att våra chaufförer enligt lag inte får ta av sig skorna i samband med leverans. Därför kan det vara en bra idé att täcka golv, och detta ska vara gjort innan chaufförerna anländer till adressen. ILVA tar inte ansvar för eventuell rengöring av golv/mattor som saknar skydd.

Med denna leveransform levereras dina möbler omonterade och i emballage såvida inget annat har avtalats.

1.1.3. Leverans till trottoarkant – utan inbärning

Dina möbler levereras och placeras vid första dörr på gatuplan eller vid första hinder som uppstår på fraktpersonens väg från bilen till gatudörren. Ett hinder kan exempelvis vara en trappa eller en smal port som möblerna inte kan komma igenom. Med denna leveransform levereras dina möbler omonterade och i emballage.

1.1.4. Leverans av tunga varor som väger 70 kg eller mer

Av arbetsmiljömässiga skäl kan tunga varor på 70 kg eller mer endast levereras där det finns utrymme för att använda tekniska hjälpmedel – eller till det första hindret. Vi har tyvärr inte möjlighet att avskilja en vara på adressen.

1.1.5. Goda råd vid köp av stora/tunga möbler

Vid köp av stora/tunga möbler hänvisar vi i övrigt till våra leveranstips, där du kan läsa mer om vad behöver tänka på i förbindelse med din leverans. Läs leveranstips

1.1.6. Skador på inredning/bostad

Om det under leverans uppstår skador på din inredning eller din bostad, ska detta noteras på fraktbrevet/följesedeln innan chaufförerna lämnar adressen.

1.1.7. Kontroll av varan

Om emballaget är skadat vid leverans eller bär synliga tecken på defekter, så ska du på fraktbrevet/följesedeln kvittera leveransen med förbehåll för eventuella skador på innehållet. Alternativt kan du neka att ta emot varan. Om transportskadan först konstateras senare, ska du skyndsamt reklamera detta och inom skälig tid.

1.1.8. Förgäves leverans

Om du inte är hemma på den avtalade leveranstidpunkten, tar vi din vara i retur till vårt centrallager, varvid du blir debiterad en ny leveranskostnad, samt får räkna med ytterligare leveranstid vid en eventuellt ny leverans.

1.2. Villkor vid leverans till trottoarkant inom zon 2 och zon 3

Leverans sker inom 7 arbetsdagar till den angivna leveransadressen med transportören Bring, förutsatt att din vara finns på lager, till trapp/tomtgräns. När transportören har mottagit varan på sitt lager, så kommer du att få ett SMS med en leveransbokningslänk, där du kan välja ditt önskade leveranstillfälle. På leveransdagen ringer transportören cirka 30 minuter innan ankomst.

Det är ditt ansvar att se till att det bokade leveranstillfället, den angivna leveransadressen samt de angivna kontaktuppgifterna är korrekta. Tänk på att leverans sker så långt till den angivna leveransadressen som det finns lagligt farbar väg som är framkomlig med lastbil. Vägverkets färjor anses som framkomlig väg.

Vid leverans ska du identifiera dig med legitimation till transportören.

Om transportören inte har ankommit, och inte heller inom det avtalade tidsintervallet, så ska du meddela detta till ILVA inom 24 timmar fr.o.m. det avtalade leveranstillfället med transportören.

1.2.1 Kontroll av godset

Om godset är skadat vid leverans, så ska du kvittera godset med förbehåll för eventuella skador på innehållet till transportören vid leverans, eller alternativt kan du neka leverans av godset. Om transportskador först kan konstateras i efterhand, så ska detta skyndsamt reklameras till ILVA och inom skälig tid.

Reklamera till ILVA här

1.2.2 Ändring av leveransbokning, leveransadress och kontaktuppgifter

Du kan ändra ett bokat leveranstillfälle senast 24 arbetstimmar innan avtalad leverans till Bring.

Kontakta Bring

Ändring av leveransadress och kontaktuppgifter ska ske till ILVA snarast möjligt efter att köpet är gjort. Kontrollera därför din bekräftelse att leveransadressen och kontaktuppgifterna stämmer så fort du har mottagit denna.

Kontakta ILVA Kundservice

Tänk på att ändringar som inkommer för sent, kan medföra att ILVA håller inne den redan debiterade leveranskostnaden, samt debiterar för en ny eventuell leverans, då detta kräver extra hantering. Här ska du räkna med ytterligare leveranstid från vad som ursprungligen har avtalats.

Om du inte är hemma på den avtalade leveranstidpunkten, tar vi din vara i retur till vårt centrallager, varvid du blir debiterad en ny leveranskostnad, samt får räkna med ytterligare leveranstid vid en eventuellt ny leverans.

1.2.3 Förgäves leverans

Om du inte är på adressen inom den avtalade tidsramen, om det föreligger felaktigheter med leveransadressen och/eller kontaktuppgifter som gör att transportören inte kan komma i kontakt med dig vid leverans/inte kan hitta till adressen, om transportören inte kan nå fram till adressen pga. avsaknad av farbar väg, samt om mottagaren inte vill eller inte kan legitimera sig vid leverans, så betraktas dessa som leveransförsök. I dessa tillfällen håller ILVA inne den redan debiterade leveranskostnaden, samt debiterar för en ny eventuell leverans. Här ska du även räkna med ytterligare leveranstid.

1.3. Villkor vid leverans till postombud

När du köper din vara kan du välja att få den levererad till ett postombud. Förutsatt att din beställda vara finns på lager är leveranstiden uppskattningsvis 2-4 arbetsdagar fr.o.m. det beräknade avsändningsdatumet som framgår på din orderbekräftelse.

Det är ditt ansvar att den avtalade leveransadressen är korrekt när ordern skapas. Om du upptäcker ett fel i adressen, ska du skyndsamt kontakta vår kundservice. Kontakta kundservice

Om din försändelse inte anländer inom avtalad tid ska du likaledes kontakta vår kundservice. Kontakta kundservice

1.3.1. Kontroll av varan

Om emballaget är skadat vid leverans eller bär synliga tecken på defekter, så ska du på fraktbrevet/följesedeln kvittera leveransen med förbehåll för eventuella skador på innehållet. Alternativt kan du neka att ta emot varan. Om transportskadan först konstateras senare, ska du skyndsamt reklamera detta och inom skälig tid.

1.3.2. Förgäves leverans

Om du inte hämtar din försändelse inom liggtiden för postombudet så skickas försändelsen automatiskt tillbaka till oss.

1.4. Villkor vid avhämtning av varor

Om du köper din vara i fysisk butik eller på ilva.se, så kan du välja att hämta varan i fysisk butik.

Du ombeds hämta varan så snabbt som möjligt efter att du har mottagit en elektronisk notifikation från oss att din order är klar för avhämtning. Om är förhindrad att hämta din vara inom 7 dagar efter mottagen notifikation, ombeds du kontakta vår kundservice för att avtala närmare. Kontakta kundservice 

1.4.1. Kontroll av varan

Det är viktigt att du vid avhämtning av varor i fysisk butik, kontrollerar att emballaget och varan är intakta. När du skriver under följesedeln, accepterar du att varan är i sitt rätta skick och du kan efterföljande inte reklamera för transportskador. Du är välkommen att öppna emballaget och kontrollera varan innan du lämnar butiken.

2. Leveransformer

Vi vill göra dig uppmärksam på att där finns olika leveransformer beroende på om du handlar i fysisk butik eller på ilva.se. 

Olika villkor samt leveransformer gäller för olika leveranszoner, nedan är dessa zoner specificerade. Leverans till postombud erbjuds till hela Sverige.

Zon 1: postnummer 200 00-313 95

Zon 2: postnummer 100 00-199 99, 313 96-769 99

Zon 3: postnummer 770 00-999 99 

Vi levererar endast till adresser inom Sverige, d.v.s. fastlandet samt öar med broförbindelse.

Det är viktigt att du sluter ett precist avtal om leverans i förbindelse med ditt köp, då den eventuellt valda leveransformen samt leveranstid ska stå på din orderbekräftelsen för att vara giltig. Var uppmärksam på detta när du avtalar leverans elektroniskt. 

2.1. Avhämtning i butik: 0 kr

Om du köper din vara i fysisk butik eller på ilva.se, så kan du välja att hämta varan i fysisk butik. När din vara finns klar för avhämtning, får du en elektronisk notifikation från oss. Notifikationen skickas separat från din orderbekräftelse och när din vara är redo att hämtas.

2.2. Leverans till postombud: 79 kr

Inredningstillbehör (galleri, lampor, brukskonst och textilier) levereras med GLS och DB Schenker för 79 kr till ditt närmaste postombud i förhållande till den angivna leveransadressen. Var uppmärksam på att GLS/DB Schenkers generella villkor för postpaket gäller för din försändelse.

Produkter av ömtålig karaktär som exempelvis speglar, kan inte levereras till postombud och måste därför levereras med en annan leveransform, vilket kan innebära extra leveranskostnader. Vid beställning av berörda varor kommer de aktuella leveransformerna med tillhörande priser att visas i utcheckningen för köp på ilva.se.

Om du har beställt mer än en produkt, kan det vara att din försändelse delas upp i flera paket, antingen om varorna är för stora eller tunga att skickas tillsammans, eller om varorna skickas från olika lager. Vi kan inte garantera att paketen anländer samtidigt.

Om du har några frågor kring din leverans till postombud, är du välkommen att kontakta vår kundservice. Kontakta kundservice 

2.3. Leverans till trottoarkant inom zon 1: 499 kr 

Dina möbler levereras och placeras vid första dörr på gatuplan eller vid första hinder som uppstår på fraktpersonens väg från bilen till gatudörren. Ett hinder kan exempelvis vara en trappa eller en smal port som möblerna inte kan komma igenom. Med denna leveransform levereras dina möbler omonterade och i emballage. 

Till detta kan du välja att köpa till inbärning för att underlätta din leverans:

1. Leverans med inbärning: +399 kr

Varor köpta i fysisk butik eller på ilva.se levereras av två fraktpersoner, som bär dina varor och placerar dem på av dig anvisad plats i hemmet.

Detta omfattar dock inte varor som finns på lager i fysisk butik, utställningsvaror och outletvaror - läs mer under avsnittet "leverans av utställningsvaror och outletvaror". Var uppmärksam på att uppackning, montering och bortforsling av emballage inte ingår. 

2.4. Leverans till trottoarkant inom zon 2: 599 kr

Leverans sker med transportören Bring, inom 7 arbetsdagar till trapp/tomtgräns på den angivna leveransadressen. Detta förutsatt att din vara finns på lager.

När transportören har mottagit varan på sitt lager, får du ett SMS med en leveransbokningslänk, där du kan välja ditt önskade leveranstillfälle. På leveransdagen ringer transportören cirka 30 minuter innan ankomst. Det är ditt ansvar att se till att det bokade leveranstillfället, den angivna leveransadressen samt de angivna kontaktuppgifterna är korrekta. Tänk på att leverans sker så långt till den angivna leveransadressen som det finns lagligt farbar väg som är framkomlig med lastbil. Vägverkets färjor anses som framkomlig väg. Vi erbjuder endast leverans till trapp/tomtgräns, transportören kan inte assistera med inbärning.

2.5. Leverans till trottoarkant inom zon 3: 899 kr

Leverans sker inom 7 arbetsdagar till den angivna leveransadressen med transportören Bring, förutsatt att din vara finns på lager, till trapp/tomtgräns. När transportören har mottagit varan på sitt lager, så kommer du att få ett SMS med en leveransbokningslänk, där du kan välja ditt önskade leveranstillfälle. På leveransdagen ringer transportören cirka 30 minuter innan ankomst.

Det är ditt ansvar att se till att det bokade leveranstillfället, den angivna leveransadressen samt de angivna kontaktuppgifterna är korrekta. Tänk på att leverans sker så långt till den angivna leveransadressen som det finns lagligt farbar väg som är framkomlig med lastbil. Vägverkets färjor anses som framkomlig väg.

2.6. Leverans av utställningsvaror och outletvaror

Om du har köpt varor som finns på lager i fysisk butik, eller utställningsvaror och outletvaror, så kan dessa levereras från fysisk butik med externa transportörer. Vi ombesörjer gärna transportbeställningen och du betalar i samband med beställningen av leverans i fysisk butik. Priserna för leverans varierar med vad du önskar få levererat och till vilken destination. 

Observera att denna tjänst endast erbjuds för köp i fysisk butik och i Malmö med omnejd. Kontakta vår kundservice om du önskar mer information kring denna leveransform.

Varor i fysisk butik, t.ex. varor som finns på avhämtningslager, samt utställningsvaror och outletvaror kan endast levereras med denna leveransform.