Korg
Korg

Nordic Now

Nordic NOW har utgångspunkt i nuet. Temat påminner oss om hur viktigt det är att ta tillvara på nuet. Vi behöver vara innovativa och kreativa för att röra oss framåt. Samtidigt har vi behov av att fördjupa oss - att tänka, reflektera och interagera med andra människor. 

Nordic NOW sätter ramarna för nuet genom att fokusera på enkel och funktionell design, men samtidigt vara öppen för nya kreativa tankar och idéer. Transparanta färger och blanka ytor präglar stilen, som ger ljus och liv till inredningen. 

Stilen har basen i det välbekanta minimalistiska, med ljusa toner från den nordiska inredningen. Mer sotiga toner passar utmärkt att blanda in i den nordiska stilen, medan jordfärger på ett diskret sätt ger lite extra värme och kulör.