Leverans i tid eller prisavdrag

Är en eller flera av dina varor försenade mer än en vecka i förhållande till avtalad leverans- eller avhämtningsdatum ger vi dig 10 % av den försenade varans pris i kompensation.

Kompensationen beräknas utifrån om förseningen innebär att du inte kan använda den vara du köpt.

Observera att vi reserverar oss mot att ej utbetala kompensation vid leverans med post där förseningen orsakats av PostNord.

Nedan kan du se exempel hur kompensation beräknas.

Exempel 1:

Du har köpt en soffa för 10.000 kr, på orderbekräftelsen framgår ditt leverans- eller avhämtningsdatum.  Är din vara inte klar för leverans eller avhämtning en vecka efter det datum som framgår i orderbekräftelsen får du 10 % i kompensation av 10.000 kr, d.v.s. 1000 kr.

Exempel 2:

Du har köpt en soffa för 10.000 kr och ett bord för 5000 kr. Bordet är klart i tid men soffan är försenad. Här får du 10 % av soffans pris i kompensation, d.v.s. 1000 kr. Du får dock ingen kompensation för bordet.

Exempel 3:

Du har köpt en dubbelsäng för 25.000 kr. Halva delen av sängen är klar i tid dock är den andra halvan försenad. Här får du 10% i kompensation på hela ordern då du köpt en komplett säng, d.v.s. 2500 kr.

Exempel 4:

Du har köpt ett hyllsystem för 15.000 kr med 5 moduler. En lycka är försenad, hyllsystemet går att använda utan den försenade luckan. Kompensationen beräknas utifrån 10 % av luckans pris på 500 kr, d.v.s. 50 kr. 

Annullering

Du kan naturligtvis alltid välja att annullera din order om den är väsentligt försenad men det utbetalas enbart kompensation om varan blir levererad. En väsentlig försening är över 3 veckor.

Force majeure

Om det uppstår särskilda förhållanden som generellt förhindrar oss från att kunna hålla leveranstiden kan vi åberopa force majeure. Exempel på detta kan vara strejk, snöstorm eller brand.

Vår Leveransgaranti och Prismatch har gällt sedan d. 15. April 2016.