Leveransgaranti

Leverans i tid – eller sänkt pris

Är dina möbler inte färdiga för leverans eller avhämtning i tid så ger vi dig 10 % av den försenade varans pris i kompensation.

Regler för kompensation och exempel:

Vi beräknar kompensation utifrån en värdering, om förseningen innebär att du inte kan använda det som du har köpt. Leveransgarantin gäller inte för leveranser i samband med behandling av en reklamation. Nedanför kan de se några exempel på hur kompensationen uträknas:

Exempel 1:

Du har köpt en soffa för 10.000 kr. och på orderbekräftelsen står det vecka 19–20. Om din vara inte är i tid och är försenad får du 10 % i kompensation av 10.000 kr., alltså 1.000 kr.

Exempel 2:

Du har köpt en soffa för 10.000 kr. och ett bord för 5.000 kr. Bordet är klart i tid men soffan är försenad. Här får du 10 % av soffans pris i kompensation, alltså 1.000 kr. men ingen kompensation på bordet.

Exempel 3:

Du har köpt en dubbelsäng för 25.000 kr. Den ena sängen är klar i tid men den andra är försenad. Du får 10 % i kompensation på hela ordern då den är köpt som en dubbelsäng, alltså 2.500 kr.

Exempel 4:

Du har köpt en hylla för 15.000 kr. med 5 moduler. En lucka är försenad. Hyllsystemet kan användas utan den ena luckan så kompensationen beräknas med 10 % på luckans pris på 500 kr., alltså 50 kr.

Annullering

Du kan naturligtvis alltid välja att annullera din order om den är väsentligt försenad men det utbetalas enbart kompensation om varan blir levererad. En väsentlig försening är över 3 veckor.

Force majeure

Om det uppstår särskilda förhållanden som generellt förhindrar oss från att kunna hålla leveranstiden kan vi åberopa force majeure. Exempel på detta kan vara strejk, snöstorm eller brand.

Vår Leveransgaranti och Prismatch har gällt sedan d. 15. April 2016.