Korg
Korg

När du använder vår webbplats, gör ett köp, har ett klagomål på en produkt eller på annat sätt kontaktar oss, behandlar (nedan kallad ILVA), ”vi” eller ”oss”) personuppgifter om dig som din personuppgiftsansvariga. 

Syftet med denna integritetspolicy är att berätta om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter i detta avseende.

Om du har några frågor om integritetspolicy eller vill utöva dina individuella rättigheter enligt beskrivningen nedan, kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:


ILVA A/S,
Damvej 9, DK-8471 Sabro
Du kan kontakta oss via e-post: kundservice@ilva.se

1. Kategorier av personuppgifter som vi behandlar och rättslig grund

1.1 Som kund hos ILVA

Om du är kund hos oss eller begär ett erbjudande från oss behandlar vi personuppgifter om dig för att uppfylla vårt avtal, däribland, i förekommande fall, leverans, jfr GDPR artikel 6 (1) (b), där vi, beroende på beställningen i fråga, behandlar:

 1. Ditt namn
 2. Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer
 3. Orderuppgifter
 4. Betalningsinformation
 5. Projektinformation

ILVA är också skyldigt att behandla dina personuppgifter i enlighet med bokföringslagen om transaktionsuppgifter behandlas, jfr GDPR artikel 6 (1) (c).

Om du tar ett lån via ilva.se finansiella samarbetspartner sker detta helt utanför ILVA och enbart med vår finansiella samarbetspartner. ILVA har inte tillgång till dessa data. Därför uppmanar vi dig alltid att läsa vår finansiella samarbetspartners personuppgiftspolicy så att du vet varför och hur dina personuppgifter behandlas, samt vilka dina rättigheter är.

1.2 Marknadsföring från ILVA

Om du säger ja till direktmarknadsföring (nyhetsbrev m.m.) samtycker du till att vi skickar vår marknadsföring till dig, jfr GDPR artikel 6 (1) (a), där vi, beroende på ditt samtycke, behandlar:

 1. Namn, eventuellt födelsedatum
 2. Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer
 3. Innehåll och dina val i samband med nyhetsbrev – typer av kontakt och innehåll m.m.

 

Vi strävar efter att anpassa vår marknadsföring på våra och andras webbplatser, inklusive sociala medier, till dina preferenser baserat på vår kunskap om dig baserat på dina aktiviteter på våra och andras webbplatser, jfr GDPR artikel 6 (1) (f), där vi behandlar:

 1. Samtycke till direktmarknadsföring
 2. Upplysta intresseområden
 3. Cookies
 4. Information från våra kunddatabaser

 

När vi köper varor i butik behandlar vi personuppgifter om dig för att följa upp våra marknadsföringskampanjer och anpassa dem, jfr GDPR artikel 6 (1) (f), där vi, beroende på vilken information du tillhandahåller oss, behandlar:

 1. E-post och telefonnummer
 2. Inköpspris
 3. Produkt-ID
 4. Inköpsdatum

 

Vårt berättigade intresse av att skapa en anpassad marknadsföring åt dig har företräde framför dina intressen och grundläggande rättigheter. Vi gör en automatisk utvärdering av dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen till dig, men vi tillämpar inte automatiserade beslut som har rättslig verkan eller på motsvarande sätt väsentligt påverkar dig.

1.3 Medlem av Mitt ILVA

Om du är medlem i Mitt ILVA behandlar vi dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, jfr GDPR artikel 6 (1) (a), där vi behandlar:

 1. Ditt namn
 2. Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer
 3. Tidigare köp och orderuppgifter
 4. Betalningsinformation
 5. Dina förfrågningar till oss samt din användning av Mitt ILVA

1.4 När du kontaktar oss

Om du kontaktar oss med frågor, klagomål eller chattar med oss på vår hemsida kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna svara på dina frågor, i syfte att dokumentera efterlevnaden av GDPR eller för att uppfylla eventuella rättsliga krav, har företräde framför ditt intresse av att informationen inte behandlas, jfr GDPR artikel 6 (1) (f), där vi, beroende på din kontakt med oss, behandlar:

 1. Dina kunduppgifter
 2. Marknadsföringsuppgifter
 3. Uppgifter från förfrågningar
 4. Uppgifter om dina bedömningar av oss och våra samarbetspartner

1.5 Analyser

Vi gör analyser för att optimera våra produkter, affärsmodeller och för att få reda på mer om våra kunders preferenser. Det gör vi bl.a. genom att analysera våra kunddatabaser och digitala tjänster samt vårt frivilliga analysverktyg, där vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna har företräde framför ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, jfr GDPR artikel 6 (1) (f), där vi behandlar:

 1. Uppgifter från köp och från våra kunddatabaser
 2. Användarbeteende och loggar från våra digitala tjänster
 3. Uppgifter från vår marknadsföring
 4. Svaren du ger om förslag och preferenser i det utskickade frågeformuläret

1.6 Säkerhet i våra digitala tjänster

Vi registrerar dina användaruppgifter när du använder våra webbplatser, skapar en ILVA-profil eller använder andra av våra digitala tjänster och loggar ditt användarbeteende genom implementerade säkerhetslösningar, där vårt berättigade intresse av att garantera att digitala tjänster inte missbrukas och av att vid behov kunna identifiera dig har företräde framför ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, jfr GDPR artikel 6 (1) (f). I samband med detta behandlar vi:

 1. Namn
 2. Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och mobilnummer
 3. Användarbeteende och loggfiler
 4. Cookies

 

2. Automatiska beslut

ILVA tillämpar automatiska beslut vid behandling av dina personuppgifter för utvalda tjänster och produkter, men vi tillämpar inte automatiserade beslut som har rättslig verkan eller på motsvarande sätt väsentligt påverkar dig. Ett exempel är vår förebyggande och uppklarande insats mot bedrägerier på vår hemsida och i våra digitala tjänster.

Du kan begära att vi ger dig information om beslutsmetoden och ber oss att kontrollera att det automatiska beslutet har fattats korrekt. Vi kan avvisa begäran i enlighet med tillämplig lag, inklusive om utlämnandet av informationen kommer att leda till utlämnande av affärshemligheter eller störa förebyggande eller utredning av bedrägeri eller andra brott. I allmänhet kommer vi i dessa fall att verifiera att algoritmen och källdata fungerar som avsett utan fel eller partiskhet.

 

3. Förvaringstid

Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi bedömer att vi har ett sakligt syfte med behandlingen eller om vi är skyldiga att göra det i enlighet med tillämplig lag.

 

Om du gör ett köp av en produkt lagrar vi därför relevanta personuppgifter i 5 år efter det räkenskapsårs slut då ditt senaste köp gjordes, se reglerna för lagring av redovisningsmaterial. Vi lagrar andra personuppgifter i 36 månader för att hantera våra utökade regler för reklamationer.

 

Personuppgifter i samband med vår marknadsföring eller Mitt ILVA raderas löpande. Vi raderar dina personuppgifter i samband med ditt samtycke till marknadsföring eller Mitt ILVA när du återkallar ditt samtycke. Vi fortsätter dock att lagra information om ditt samtycke, däribland information om vår konkreta marknadsföring till dig i upp till 2 år för dokumentationsändamål. Personuppgifter i samband med analys, säkerhet och dokumentation raderas löpande och i alla händelser 3 år efter att den konkreta registreringen har gjorts av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter i samband med dina förfrågningar till oss i allmänhet raderar vi kontinuerligt när vi bedömer att det inte längre finns något som motiverar behandlingen av dessa.

 

4. Cookies

Om du har samtyckt till detta (med undantag för användning av nödvändiga cookies) använder denna webbplats cookies, och i samband med detta samlas även personuppgifter in. Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll, för att visa dig funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik.

 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. I praktiken innebär detta att vår webbplats kommer ihåg dig när du besöker den vid flera tillfällen, och att vi kan få statistik som berättar för oss hur du och andra användare använder vår webbplats.

 

Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partner inom sociala medier, reklam och analys. Observera att vissa av våra partner använder dina cookiedata för olika ändamål, till exempel tekniska data om din webbläsare, egen marknadsföring eller för att analysera vilka sidor du besöker, men under alla omständigheter är denna användning utanför vår kontroll och utgör endast en relation mellan dig och vår partner. Därför uppmanar vi dig alltid att läsa vår partners personuppgiftspolicy så att du vet varför och hur dina personuppgifter behandlas, samt vilka dina rättigheter är.

I avsnitten nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den. Se dessutom vår integritetspolicy.

 

4.1 Cookietyper

Vi använder cookies från flera olika leverantörer som kan ge oss insikt i vilka delar av vår webbplats användare besöker. Se detaljerad information här om vilka cookies vår webbplats använder, inklusive hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

 

Du kan när som helst ändra ditt samtycke till cookies i din webbläsare. Du kan ändra ditt samtycke på ilva.se. Du kan också ta bort cookies i din webbläsare. På minacookies.se hittar du en guide om hur du tar bort cookies i olika webbläsartyper.

 

Observera att det kan finnas delar av www.ilva.se som du bara kan använda om din webbläsare godkänner cookies.

 

En del av den information vi samlar in kan offentliggöras, men den kommer att vara i anonymiserad form, till exempel information om antalet besökare på www.ilva.se.

4.2 Information som samlas in via cookies

När du besöker vår webbplats samlar vi in följande information:

 • Vilka sidor du har tittat på och när
 • Vilken webbläsare du använder
 • Vilken IP-adress du har

 

Vi använder den tekniska informationen för att ta reda på vilken väg våra besökare använder för att hitta information på vår webbplats. Vi kan till exempel se om de börjar från förstasidan och rör sig ner till undersidorna, eller om de hoppar in mitt på webbplatsen från en sökmotor.

5. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för oss till följd av driften av vår verksamhet eller om det är ett resultat av en rättslig skyldighet som åligger oss som personuppgiftsansvariga.

Beroende på dina aktiviteter kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande övergripande kategorier av företag i enlighet med tillämplig lag:

 1. Internt närstående företag
 2. Drift- och programvaruleverantörer och andra registerförare
 3. Marknadsföringspartner som hjälper ILVA med vår marknadsföring
 4. Revisor, advokat och bankförbindelser
 5. Leverantörer och affärspartner, inklusive oberoende transportföretag, som bistår ILVA i vår dagliga verksamhet.

 

6. Överföring till tredjeländer

När dina personuppgifter lämnas ut till företag utanför EU/EES baseras detta utlämnande på EU-kommissionens standardavtalsklausuler, inklusive eventuella kompletterande åtgärder som vi anser nödvändiga. Du kan begära ut en kopia av det avtal som omfattar utlämnande av personuppgifter genom att kontakta oss.

 

För vår marknadsföring, jfr avsnitt 1.2, överför vi pseudonyma (hashade) personuppgifter till Facebook och Google som finns i länder utanför EU.   

7. Dina rättigheter


Du har rätt att begära ut information om eller få tillgång till dina personuppgifter. Det finns dock undantag som innebär att du inte alltid får ut all den information som vi be-handlar.


Du har rätt att invända mot ilva.se behandling av dina personuppgifter. Det innebär att du kan stoppa eller hindra oss från att behandla dina personuppgifter. Det gäller dock endast i vissa fall, och vi behöver inte sluta behandla dina personuppgifter om vi kan ange legi-tima skäl för att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter.


I vissa fall har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.


Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format genom att kontakta oss. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att begära att personuppgifterna överförs direkt till ett annat företag eller en person som agerar som personuppgiftsansvarig.


Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har också rätt att komplet-tera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.
I vissa fall har du rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.


Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Det innebär dock inte att behandling som har utförts innan du återkallade ditt samtycke är olaglig.


Om du har en fråga om detta meddelande, om hur vi behandlar dina personuppgifter, om du vill utöva dina rättigheter eller lämna in ett klagomål, kan du kontakta oss via e-post: kundservice@ilva.se


Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyn-digheten via kontaktuppgifterna nedan:


Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm


Dessutom kan du läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens guide om registrerades rättigheter. Guiden finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats här.

8. Säkerhet


Vi skyddar dina personuppgifter och har antagit interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehö-rigt röjande och mot obehörig åtkomst eller kännedom om dina uppgifter. Vi har fastställt rutiner för att skydda dina uppgifter. För att undvika dataförlust säkerhetskopierar vi kon-tinuerligt våra datamängder. Vi skyddar även konfidentialiteten och äktheten av dina upp-gifter med hjälp av kryptering.


Dina personuppgifter kommer att lagras i ilva.se system. Endast personer från ILVA och ansvariga hos våra registerförare får tillgång till ovanstående information. Dina uppgifter säljs aldrig till tredje part. De kommer endast att vidarebefordras i den utsträckning som krävs för att genomföra vårt avtal. Till exempel för leverans av dina varor via vår trans-portör eller för att åtgärda en reklamation hos en reparatör.


Dina kreditkortsuppgifter skickas direkt och krypteras till vår betalningsleverantör och lag-ras därför inte i ilva.se system.


I händelse av en säkerhetsöverträdelse som resulterar i en hög risk för identitetsstöld, ekonomisk förlust eller andra betydande olägenheter för dig kommer vi att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen så snart som möjligt.

 

9. Ändringar i denna integritetspolicy


Denna integritetspolicy kommer att uppdateras och ändras regelbundet, även vid behov till följd av lagändringar och förändringar i praxis på dataskyddsområdet. Därför bör du hålla dig uppdaterad om ändringar av policyn. Om vi gör några betydande ändringar i den kommer vi att meddela dig om detta.


Datum för senaste ändring av personuppgiftspolicyn:
22-11-2021