Korg
Korg

Skapa en hållbar trädgård med FSC-möbler

Genom att välja FSC-märkta trädgårdsmöbler bidrar du till en mer hållbar framtid.

 FSC-märket (Forest Stewardship Council) är en garanti som betyder att du som kund kan köpa träet med gott samvete. FSC-märkt trä kommer från skog som hanteras på ett långsiktigt och hållbart sätt. I en FSC-certifierad skog, vet du att skogsytan kommer att vara densamma, generation efter generation, där hänsyn även tas till skogens biologiska mångfald. FSC säkerställer också att sällsynta och hotade arter beskyddas samt att skogsarbetarna har rätta arbetsförhållanden gällande t.ex. lön och säkerhetsutrustning. Samtidigt innebär FSC också att människors rättigheter ska bejakas och att skogsägare ekonomiskt ska bidra till lokala projekt som t.ex. tillgång till vård, vatten eller utbildning. När du väljer FSC-märkta produkter från ILVA, så är du med och tar hand om skogar samt de människor och djur som bor i dem.

Var med och bidra till en mer hållbar framtid genom att köpa FSC-märkta trädgårdsmöbler.