Uppdaterat den 26 mars 2020

Kära kund,

I ljuset av viruset covid-19, kan det uppstå frågor kring hur ILVA hanterar situationen i förhållande till t.ex. leverans av varor, hantering av situationen i det fysiska varuhuset, etc.

Som utgångspunkt håller vi öppet och driften på våra lager samt i vår logistik fortsätter som vanligt.

Om situationen skulle förändra sig och ha betydelse för ILVAs drift, så kommer vi att uppdatera denna sida. Skulle aktiva köp påverkas så kommer vi att kontakta berörda kunder med närmare information. För att minimera risken för smitta, har ILVA instruerat alla sina anställda att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Detta innebär bl.a. att ILVA har vidtagit följande åtgärder:

Åtgärder i varuhuset:

  • Alla medarbetare är uppmärksamma på att upprätthålla en god hygien och använder handsprit kontinuerligt. Behållare med handsprit har placerats ut på nödvändiga platser.
  • Inventarier desinficeras dagligen, t.ex. säljdiskar och kassadiskar.
  • Medarbetarna i varuhuset har fått instruktion om att hålla minst 2 meters avstånd till kunder och kollegor.
  • Våra medarbetare kommer att hjälpa till med att alla håller ett behörigt avstånd - även i köpsituationer.
  • Vi säkerställer i största möjliga mån tillgången till vatten och tvål och/eller handsprit.
  • Vi uppmanar våra kunder att betala med kort istället för kontanter.

Åtgärder i förbindelse med leverans:

  • Chaufförerna som levererar till dig som kund, använder handsprit före ankomst till terminaler och mellan varje stopp under sina rutter. Likaledes har de fått instruktion om att hålla minst 2 meters avstånd till alla medlemmar i hushållet, i förbindelse med leverans och eventuell inbärning av möbler.
  • Om du har beställt leverans med inbärning, och du önskar att chauffören ska lämna av dina varor utanför din bostad, så kan du avtala detta med chauffören när du blir uppringd cirka 30 minuter innan chaufförens ankomst.
  • Om en kund meddelar att de sitter i karantän eller har smittats med covid-19, så kommer leverans att ske till trottoarkanten. Alternativt avbryts leveransen om kunden inte kan acceptera leveranssättet.
  • Hos ILVA tar vi hand om våra kunder och varandra.

Med vänlig hälsning

ILVA